Is the space open right now?

Umeå Hackerspace is closed.

Normal opening hours are:

Remember to check the open status indicator here on the website before dropping by, since it's not guaranteed that anyone has arrived yet. Or just ask on IRC/XMPP.

We are also listed on spaceapi, which has phone apps available. Just search for "spaceapi" wherever you get your apps, install any one you like, then search for "Umeå Hackerspace".

All articles

 1. Protokoll extrainsatt årsmöte 2023

  By tomas
  Umeå Hackerspace extrainsatt årsmöte 2023
  -----------------------------------------
  
  Mötet öppnades 2023-09-20 kl 19:13.
  
  Röstlängd:
  
  - tms
  - ginyfb
  - e-rock
  - kollimatorn
  - j10
  - baader
  - skelettet
  - spaceretro
  
  1. Mötets stadgeenliga utlysande
  
  Mötet fanns stagdeengligt utlyst.
  
  2. Val av mötesordförande
  
  Erik Frankel valdes till mötesordförande.
  
  3. Val av mötessekreterare
  
  Tomas Härdin valdes till mötessekreterare.
  
  4. Val av justerare …
 2. Umeå Hackerspace extrainsatt årsmöte

  By tomas

  Hej

  Styrelsen kallar härmed till extrainsatt årsmöte för Umeå Hackerspace den 20:e September kl 19:00 med anledning av att Swedbank kräver ett protokoll med explicit tillsatta styrelsemedlemmar på positionerna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Årsmötet har redan valt Tomas Härdin, Andreas Brännström och Irene Huigen till firmatecknare …

 3. Kallelse till medlemsmöte

  By tomas

  (detta mail gick ut till medlemmar måndag den 15:e Maj / this email was sent to members monday May the 15th)

  Hej

  Härmed kallar styrelsen till medlemsmöte den 29:e Maj klockan 19:00 i lokalen på Fabriksgatan 8B. En kort dagordning:

  1. Medlemsavgifter
  2. Öppetschema
  3. Städschema

  För att få ekonomin i …

 4. Årsmötesprotokoll 2023

  By tomas
  Umeå Hackerspace årsmöte 2023
  -----------------------------
  
  Mötet öppnades 2023-04-10 kl 20:00.
  
  Röstlängd:
  
  - mifr
  - ginyfb
  - e-rock
  - j10
  - zash
  - tms
  - baader
  - skelettet
  
  Icke röstberättigade:
  
  - gunnarbot
  
  1. Mötets stadgeenliga utlysande
  
  Mötet fanns stadgeenligt utlyst.
  
  2. Val av mötesordförande
  
  Erik Frankel valdes till mötesordförande.
  
  3. Val av mötessekreterare
  
  Tomas Härdin valdes till mötessekreterare.
  
  4. Val …
 5. Årsmötesprotokoll 2018

  By tomas
  Umeå Hackerspace årsmöte 2018
  -----------------------------
  
  Mötet gäller verksamhetsåret 2017 och öppnades 2018-01-24 kl 19:00.
  
  Röstlängd:
  
  - Moz Örjestad (Moz)
  - Tomas Härdin (tms)
  - offer
  - Sebastian Nylén (zibbe)
  - Mika Sinclair (catninja)
  - Erik Frankel (E-Rock)
  - Booliam
  - Sebastian Sjöquist (titanzi)
  - Makita Hundén (makitadoge)
  
  * mötets stadgeenliga utlysande
  
  Möte förklarades stadgeenligt utlyst.
  
  * val av mötesordförande
  
  Mika Sinclair …
 6. Årsmöte Umeå Hackerspace

  By tomas

  Kära medlemmar i Umeå Hackerspace!

  Efter en tids uppehåll i verksamheten har vi nu ambitionen att försöka återuppta lite kreativ verksamhet för de teknikintresserade. :) För att åstadkomma detta behöver vi hålla årsmöte och välja in en ny styrelse. Ni är varmt välkomna till lokalen på Fabriksgatan 8 den 10:e …

 7. Cleaning day #1

  By tomas

  Today we (tms, jonasbits, GINYFB and baader) sorted and packed stuff that had already been deemed trash and sent it to the great beyond. Some of the stuff was donated to Returbutiken.

  There are still some more things to get rid of, like the old broken flatscreen TV, lots of …

 8. Cleaning in progress

  By tomas

  Now that the pandemic is effectively over (or is it?) members have been returning to the space and noticed that lots of stuff has mysteriously accumulated over the last couple of years. Mostly in the form of cardboard moving boxes containing mysterious things. Luckily some members have been picking up …

 9. Open status now logged

  By tomas

  The state of the space is now logged every time the open sign switch is flipped or whenever someone rings the doorbell. This state is published at https://umeahackerspace.se/opensignd_log.json. The format is a list of the spaceapi "state" field over time, like so:

  {
   "states": [
   {
    "lastchange": 1662406258.92183 …
 10. Vanliga öppettider igen

  By tomas

  English version further down.

  Nu när pandemin börjar lugna ner sig så har vi återgått till normala öppettider. Alla medlemmar och presumtiva medlemmar är välkomna! Även öppetstatusen på hemsidan och på IRC fungerar igen. Öppetskylten däremot måste fortfarande lagas.

  English

  Now that the pandemic is winding down we are returning …

 11. RIP asbest

  By tomas

  Regular visitors may have noticed that this website has been down for a few days, as well as IRC still being down. This is because the server that has been running most of our services, asbest, died a few days ago after 18 years of operation. In honour of this …

Page 1 / 12 »